Brasseurs Brouwers
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hulp bij het aanvragen van een omgevingsvergunningsaanvraag

Een omgevingsvergunningsaanvraag indienen is nodig wanneer u een bouwproject wilt starten dat invloed kan hebben en voor hinder kan zorgen voor mensen en het milieu. Deze aanvraag moet u indienen bij het digitale platform van het omgevingsloket. Afhankelijk om wat voor project het gaat, zal de provincie, het Vlaams gewest of de gemeente in kwestie deze omgevingsvergunningsaanvraag bekijken en bepalen of hij al dan niet goedgekeurd wordt.

De inhoud van een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende andere vergunningen. Hierbij spreken we dan over de milieuvergunning, natuurvergunning, verkavelingsvergunning, sociaaleconomische vergunning en de stedenbouwkundige vergunning. Overkoepelend kan u met de omgevingsvergunning goedkeuring aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van grond, kleinhandelsactiviteiten of het aanbrengen van wijzigingen van kleine landschapselementen of vegetatie. Zodra de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het omgevingsloket, wordt er één onderzoek en één adviesronde georganiseerd. Op basis daarvan wordt de beslissing voor uw aanvraag doorgevoerd. Wiels uit Zwevegem is het adviesbureau dat u helpt bij deze aanvragen zodat alles vlot en feilloos verloopt en u zeker alle nodige documenten hebt toegevoegd. Dit zowel voor particulieren alsook voor de coördinatie tussen meerdere studiebureaus of architecten. Schakel een expert voor uw omgevingsaanvraag in die u helpt met het bepalen van de aanpak, de taakverdeling en de timing om samen. Samen met u bekijkt dit bureau welke informatie noodzakelijk is om toe te voegen en worden knelpunten besproken om hiervoor een oplossing te vinden. Wanneer u toch een negatief antwoord krijgt op uw aanvraag, staat dit adviesbureau ook voor u klaar op juridisch vlak en verlenen zij u bijstand wanneer u in beroep gaat tegen de uitspraak.

Kies voor expertise

Wanneer u graag ondersteuning krijgt bij het aanvragen van uw omgevingsvergunning, kan u best beroep doen op dit adviesbureau. Zij helpen u met de nodige expertise en ervaring op de goede weg de aanvraag correct en vlot in te dienen. Contacteer hun voor een afspraak en ga vrijblijvend langs in Zwevegem voor meer informatie over een omgevingsvergunningsaanvraag.

https://www.wiels.be/nl