Brasseurs Brouwers
Image default
Gezondheid

Medische apparatuur en hulpmiddelen: 3 dingen om te weten

Medische apparatuur is een term die veel verschillende dingen kan betekenen, maar het wordt meestal gebruikt door artsen in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra of privéklinieken. De apparaten van de medische apparatuur leverancier worden gebruikt voor verschillende medische specialismen zoals esthetische behandelingen, hart- en vaatziekten, problemen met de bekkenbodem en blaas, dermatologie, oogzorg, gynaecologie en aandoeningen aan maag, darm en lever.

Diverse toepassingen van medische apparatuur

Medische apparatuur, gebruikt door artsen in ziekenhuizen en klinieken, heeft diverse toepassingen in verschillende medische vakgebieden zoals cardiologie, dermatologie en gynaecologie. Deze apparaten variëren van eenvoudige behandelstoelen tot geavanceerde röntgenapparaten en operatielampen. Ze worden gebruikt voor diagnoses, behandelingen en chirurgische ingrepen.

Medische apparatuur in de Intensive Care

Op de Intensive Care (IC) is medische apparatuur van levensbelang voor de zorg van ernstig zieke patiënten. Belangrijke apparaten zoals de monitor houden voortdurend vitale functies zoals hartslag en bloeddruk in de gaten en voorzien verpleegkundigen en artsen van realtime informatie. In gevallen waarin patiënten niet zelf kunnen ademen, biedt een beademingsmachine ondersteuning of neemt zelfs de ademhaling volledig over. Bij nierfalen kan een nierdialyse apparaat de nierfunctie herstellen door het bloed te zuiveren. Voedingspompen zorgen ervoor dat patiënten die niet in staat zijn om te eten toch de benodigde voedingsstoffen krijgen, terwijl infuuspompen vocht en medicijnen gecontroleerd toedienen. Deze cruciale apparatuur speelt een levensreddende rol in de zorg en behandeling van uiterst kwetsbare IC-patiënten.

Classificatie van medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen worden in verschillende categorieën ingedeeld op basis van hun risiconiveau en gebruik. Deze categorieën omvatten Klasse I, met eenvoudige hulpmiddelen zoals krukken en kompressen, die het laagste risico met zich meebrengen. Klasse IIa omvat zaken zoals contactlenzen en huidnietjes. Klasse IIb betreft complexere apparaten, waaronder MRI-scanners en infuuspompen, terwijl Klasse III complexe implantaten zoals stents voor kransslagaders en heupimplantaten omvat. Naast medische apparatuur zijn er ook medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD’s), die worden gebruikt voor laboratoriumtests en diagnoses, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD’s), zoals pacemakers en infuuspompen. Deze classificatie is van belang bij het beoordelen van het risico en het reguleren van medische hulpmiddelen.